Bank og finans

Hjelper bank og finansbransjen til kontroll og vekst under strengere rammevilkår.

Bank- og finansbransjen opplever internasjonal uro og skiftende reguleringer. Vi hjelper selskapet ditt med å finne forretningsmuligheter der andre ser utfordringer.

Myndighetenes krav til selskaper som opererer innen bank og finans blir strengere. De siste årene har selskaper mistet retten til å drive virksomhet etter tilsyn av Finanstilsynet. Oversikt over regulatoriske endringer samt god kontroll med etterfølgelse av regelverket er forretningskritisk. 

Behovet for kontroll må balanseres mot behovet for vekst og lønnsomhet. Vårt spesialistteam av erfarne revisorer, advokater og konsulenter hjelper selskapet ditt med å sikre vekst også under nye og strengere rammevilkår.


Jeg ønsker hjelp innen:

Bank og annen finansieringsvirksomhet

Banknæringen er underlagt omfattende regulatoriske rammeverk og det forventes løpende endringer og nye krav fra myndighetene fremover. Dette kommer i tillegg til betydelige utfordringer i de globale finansmarkedene. Det medfører at temaer som bedre kontroll og oppfølging av funding og optimal kapitalisering, implementering av Basel III samt endringer innen IFRS til enhver tid krever gode beslutningsunderlag og riktig styringsinformasjon. Økt press på kostnader og ønske om positiv utvikling i markedsandeler gjør det viktig å ha riktig virksomhetsmodell og effektiv drift.

Les mer

Kontakt oss

Rune Strømsnes
Partner
Tlf: 952 61 293
Kontakt meg

Geir Julsvoll
Partner | Assurance
Tlf: 952 60 540
Kontakt meg

Reidar Henriksen
Partner
Tlf: 952 61 060
Kontakt meg

Rolf Tørring
Direktør | Consulting
Tlf: 952 61 400
Kontakt meg

Rune Kenneth S. Lædre
Partner
Tlf: 952 61 376
Kontakt meg

Følg oss