Bank og annen finansieringsvirksomhet

View this page in: English

Hvordan håndteres utfordringene som banknæringen står overfor?

Banknæringen er underlagt omfattende regulatoriske rammeverk og det forventes løpende endringer og nye krav fra myndighetene fremover. Dette kommer i tillegg til betydelige utfordringer i de globale finansmarkedene. Det medfører at temaer som bedre kontroll og oppfølging av funding og optimal kapitalisering, implementering av Basel III samt endringer innen IFRS til enhver tid krever gode beslutningsunderlag og riktig styringsinformasjon. Økt press på kostnader og ønske om positiv utvikling i markedsandeler gjør det viktig å ha riktig virksomhetsmodell og effektiv drift.

Banknæringen står overfor mange utfordringer. Med PwCs erfarne spesialister kan vi hjelpe til med å snu utfordringer til forretningsmuligheter. Vi tilbyr erfarne revisorer, konsulenter og advokater i et globalt nettverk av spesialister.

Vi tilbyr:

 • Lovbestemt revisjon
 • Internrevisjon, herunder støtte til eksisterende internrevisjonsavdelinger på prosjektbasis
 • Optimal skatte- og avgiftsmessig organisering
 • Annen skatte- og avgiftsbistand
 • Vurdering og dokumentasjon av internprisingsmodeller
 • Tilpasning til nye krav som følge av Basel III og andre regulatoriske endringer
 • Effektivisering av kjerneprosesser
 • Innføring av helhetlig risikostyring (ERM) som dekker regulatoriske krav så vel som krav fra ratingbyråer
 • Vurdering av riktig tidspunkt for salg eller oppkjøp av foretak, bistand med verdivurdering og gjennomføring av transaksjoner
 • Kvantitativ støtte i styringen av foretaket ved å utnytte interne modeller til kapitalallokering, ALM, beslutningstøtte med mer
 • Bistand til etablering av en finansfunksjon som er i stand til å tilby robust finansiell analyse og beslutningsstøtte i tillegg til god resultatrapportering
 • Foredrag, seminarer og kursing knyttet til regulatoriske krav og beste bransjepraksis
 • Faglig støtte i dialog med Finanstilsynet