Kapitalforvaltning

 

Kapitalforvaltningsbransjen står overfor mange utfordringer. Med PwCs erfarne spesialister kan vi hjelpe til med å snu utfordringer til forretningsmuligheter. Vi tilbyr erfarne revisorer, konsulenter og advokater så vel som et globalt nettverk av spesialister.

 

 

Vi tilbyr:

 • Lovbestemt revisjon
 • Internrevisjon, herunder støtte til eksisterende internrevisjonsavdelinger på prosjektbasis
 • Optimal skatte- og avgiftsmessig organisering
 • Annen skatte- og avgiftsbistand
 • Vurdering og dokumentasjon av internprisingsmodeller
 • Tilpasning til nye krav og regulatoriske endringer
 • Evaluering av etterlevelse av gjeldende rammeverk (compliance), herunder MiFiD, hvitvasking, egenhandel etc.
 • Effektivisering av kjerneprosesser
 • Bistand ved etablering av helhetlig risikostyring (ERM)
 • Kvantitativ støtte i etablering og/eller videreutvikling av interne modeller til kapitalallokering, beslutningstøtte med mer
 • Bistand til etablering av en finansfunksjon som er i stand til å tilby robust finansiell analyse og beslutningsstøtte i tillegg til god resultatrapportering
 • Foredrag, seminarer og kursing knyttet til regulatoriske krav og beste bransjepraksis
 • Faglig støtte i dialog med Finanstilsynet

 

Kontakt oss

Petra Liset
Partner | Risk Advisory Services
Tlf: 952 60 152
Kontakt meg

Dag Saltnes
Partner | Leder for Advokatfirmaet PwC i Bergen
Tlf: +47 952 60 632
Kontakt meg

Følg oss