Eiendom

Hjelper eiendomsbransjen til stabilitet i et uforutsigbart marked.

Eiendomsmarkedet påvirkes av globale konjunkturutfordringer, som gjør det vanskelig å forutse fremtiden. Vårt erfarne team med eiendomsspesialister hjelper selskapet ditt med å høste forretningsmuligheter i utviklingen.

Som følge av eiendomsmarkedets uforutsigbarhet og krevende økonomiske tider, er bankene blitt mer restriktive til hvilke prosjekter de velger å finansiere. Er du eiendomsaktør betyr det behov for bedre overvåkning av kostnader og risiko, bedre kontroll og oppfølging av finansieringssituasjonen, grundig evaluering av kapitalstrukturen, og optimalisering av eiendomsporteføljens lokalisering og kvalitet. I tillegg må du holde deg oppdatert på endringer i skatte- og avgiftsregler, og justeringene i internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), for å kunne ta informerte beslutninger.

Vårt erfarne eiendomsteam kan hjelpe dere med disse problemstillingene. Vi er revisorer, konsulenter, og advokater med spesialisert kunnskap om verdiskapning i eiendomsbransjen. Vi jobber som en del av et internasjonalt nettverk. Det tilfører rådene våre et globalt overblikk.

Vi hjelper deg med:
 • Lovbestemt revisjon, internrevisjon og regnskapsføring.

 • Optimal skatte- og avgiftsmessig organisering.

 • Annen skatte- og avgiftsbistand.

 • Vurdering og dokumentasjon av internprisingsmodeller.

 • Effektivisering av kjerneprosesser herunder optimalisering av innkjøpsfunksjonen.

 • Innføring av helhetlig risikostyring (ERM).

 • Vurdering av riktig tidspunkt for salg eller oppkjøp av foretak og bistand med verdivurdering og gjennomføring av transaksjoner.

 • Due diligence.

 • Bistand til etablering av optimal kapitalstruktur og finansieringsalternativer.

 • Bistand til etablering av en finansfunksjon som er i stand til å tilby robust finansiell analyse og beslutningsstøtte i tillegg til god resultatrapportering.

 • Foredrag, seminarer og kursing knyttet til sentrale temaer innen regnskap, skatt og avgift, relevante for eiendomsbransje.

Kontakt oss

Erik Andersen
Partner
Tlf: 952 60 501
Kontakt meg

Stian Gårdsvoll
Partner
Tlf: 952 61 402
Kontakt meg

Lars Helge Aasen
Senior skatterådgiver | Partner
Tlf: 952 60 274
Kontakt meg

Trond Ingebrigtsen
Advokat | Partner
Tlf: 952 60 810
Kontakt meg

Svein Gunnar Olsen
Partner
Tlf: 952 61 030
Kontakt meg

Follow us