Energibransjen

View this page in: English

I fremtiden er det forventet at energibransjen vil preges av:

  • Fortsatt konkurransepress og regulatorisk risiko
  • Økende internasjonalisering
  • Endringer i teknologier
  • Press på kostnadsstrukturen
  • Press på økt bruk av miljøvennlige løsninger
  • Potensielt store investeringsbehov med usikker inntjening

PwC’s industrigruppe jobber med de største energiaktørene i Norge og internasjonalt, og har en unik kompetanse når det gjelder alle bedriftsmessige aspekter av energi, infrastruktur og klimaspørsmål. Vi bistår gjerne med rådgivning innen olje og gass, vann og avløp, kraft og petroleumsvirksomhet.