Kraft

View this page in: English

Vi ser at våre kunders verdiskapning blir utfordret på flere fronter, for eksempel:

 • relatert til nett og produksjonsanleggene kan det være å håndtere utfordringer knyttet til en aldrende infrastruktur og bygging av ny kapasitet (både produksjon og nett)
 • relatert til kraftselskapenes finansielle integritet kan det være utfordringer med tilgang til kapital, lånebetingelser, utbyttemodell / -nivå
 • relatert til kraftkunder kan det være utfordringer med implementering av AMS og endringer i kundekommunikasjon og -relasjon, samt økende kostnad for å betjene kundene
 • relatert til kraftselskapenes ansatte kan det være bistå med strategier for å møte ”aldersbølgen ”, e.g. hvordan måle resultater og hvordan sikre god rekruttering og tilgang på nødvendig kompetanse
 • relatert til regulator og rammebetingelser kan det være å bistå med regulatorisk rapportering, regulatoriske tilpasninger og kompetanseforskriften


Vårt tjenestespekter dekker de fleste behov dagens kraftselskap har innen revisjon og regnskap, skatt, strategi og omstilling. Vårt bransjearbeid i PwC er samlet rundt et antall arbeidsstrømmer ("Power & Utilities Centre of Excellence”).  PwC investerer og bygger kompetanse rundt disse både i Norge og internasjonalt:

 • Transaksjoner
 • Utbygging og investeringsprosjekter
 • Fornybar energi
 • Anleggsforvaltning og best practice knyttet til drift- og vedlikehold
 • Smartgrid og AMS
 • Regulering
 • Finansiell rapportering og assurance
 • Energihandel og risikostyring.