Bygg og anlegg

View this page in: English

Bransjen er i kontinuerlig endring og står ovenfor en rekke utfordringer som:

  • Konkurranse fra lavkostland som følge av bl.a. utvidelse av EU.
  • Svak lønnsomhet gjennom anbudsrunder med lave marginer, samtidig som kravene til kvalitet er høye.
  • Restrukturering, store aktører overtar mellomstore aktører, mens de små aktørene består.
  • Kompliserte prosjekter krever høy kompetanse på prosjektstyring.
  • Økt globalisering.
  • Press på offentlige midler.
  • Nye kontraktsformer, for eksempel OPS.

Bygg- og anleggsbransjen representerer bygningene vi bor og jobber i, veiene vi kjører på, flyplasser, jernbaner og havner. Sektoren i Norge omsetter for ca. 160 milliarder, sysselsetter omtrent 159 000 mennesker og er en betydelig indikator og verdidriver for økonomisk aktivitet og verdiskapning.

Prosjektene er ofte store og komplekse, samtidig som de inkluderer mange små aktører. Kravene til effektivitet og kvalitet tvinger virksomhetene til å fokusere på virksomhetsstyring og teknologisk utvikling, samtidig som de er underlagt miljømessige hensyn. PwC bistår i alle de ulike problemstillingene som er listet ovenfor.