Detalj- og varehandel

View this page in: English

Bransjen er i kontinuerlig forandring og står ovenfor en rekke endringer som:

  • Økt grad av sourcing fra lavkostland
  • Globalisering
  • Konsolidering gjennom fusjoner og oppkjøp
  • Mer krevende forbrukere


Våre prosjekter er ofte store og komplekse og går typisk i faser fra rene analyser, til design av nye løsninger og prosesser og helt frem til og med implementering og realisering av forbedringer. Vi har en ambisjon om å være en preferert rådgiver for våre kunder i alle disse fasene, der hovedfokus skal være å realisere og sikre verdiskapning.