Prosessindustri

View this page in: English

Med prosessindustrien mener vi bedrifter innen metall-, papir-
og farmasøytisk industri, og for å møte utfordringene i bransjen kan PwC bistå innen:

  • Omstilling/kapasitetsreduksjon
  • Videre integrering i verdikjeden
  • Økt satsning på forskning og utvikling for å identifisere/utvikle nye alternative bruksområder
  • Utvikling av ny teknologi for å sikre mer effektiv produksjon og høyere produktkvalitet.

Prosessindustrien er en av de største og mest globale industrier med produksjon og konkurranseflate over hele verden. De ulike delene av prosessindustrien preges av individuelle forskjeller, men det eksisterer også en del felles trekk og trender mellom industriene. PwC kjenner både forskjellene og fellestrekkene.