Kommuner og fylkeskommuner

View this page in: English

PwC har også etablert egne spesialistgrupper innenfor tjenesteområdene undervisning, helse, kommuneøkonomi og offentlig-privat samarbeid. Sammenholdt med en solid og positiv referanseliste fra oppdrag i mer enn halvparten av landets kommuner og fylkeskommuner, står vi godt rustet til å bistå kommunal sektor med framtidige utfordringer.

PwC ønsker å være en sentral støttespiller i arbeidet innen kommunal sektor med fornyelse, omstilling og bedre strategisk styring. Kommuner, fylkeskommuner og særlig våre større byer står overfor helt sentrale utfordringer i forhold til:

 • Global konkurranse, internasjonal samhandling og lokal styring
 • Effektiv ressursutnyttelse og økonomistyring via god intern kontroll
 • Utvikling av nye regioner og deres forhold til byer og bysentra
 • Ulike former for interkommunalt samarbeid og partnerskap
 • Strategisk ledelse, kompetansetilgang og tjenestekvalitet
 • Samhandlingsreformens løsninger i kommunenes helse og omsorgstjeneste
 • Endringer i kommunestrukturen og evt. kommunesammenslåing

PwC kan bistå innen følgende områder:

1. Strategi og styring
 • Strategiutforming og strategisk planlegging
 • Økonomistyring og internkontroll
 • Virksomhetsstyring og prosjektstyring
2. Omstilling og fornyelse
 • Organisasjonsanalyse og reorganisering
 • Nye samarbeidsformer – interkommunalt, regionalt og offentlig/privat
 • Økonomisk omstilling
 • Ledelse, samspill og kompetanseutvikling
3. Kvalitetsutvikling
 • Prosessforbedringer
 • Brukerdialog og tjenesteyting

Våre metoder og verktøy støtter de tre områdene ovenfor, og er tilpasset kommunal sektor.