Finansiell revisjon

View this page in: English

I Norge, og internasjonalt, har PwC nettverk av erfarne bransje- og fagspesialister som bistår våre kunder i hele bredden av vårt tjenestespekter. Omfanget av vår bistand til næringen er sterkt økende.

Det regulatoriske og regnskapsmessige regelverket er utfordrende for olje- og gasselskapene, som blant annet å opererer på tvers av regulatoriske- og skattemessige regimer. Geo-politiske utfordringer, miljørelaterte krav, handelsvilkår,  utfordringer i forhold til energi - og naturressurs tilgang, ofte sammen med komplekse juridiske strukturer og samarbeidsavtaler er med på å vanskeliggjøre arbeidet. I tillegg står selskapene ofte overfor store investeringsbehov med utfordringer knyttet til blant annet finansiering.

Relevante revisjonstjenester fra PwC er revisjon av årsregnskap, lisensrevisjon, partnerrevisjoner, avtalte kontrollhandlinger, regnskapsmessig bistand knyttet til NGAAP, IFRS og US GAAP for olje og gassindustrien.

Tjenester innen "reporting and compliance" hvor PwC bistår:

  • Evaluering og forbedring av selskapets corporate governance
  • SOX 404-tjenester
  • IT-revisjon
  • Internrevisjonsoppgaver som å evaluere og forbedre selskapets risikostyring og rapportering
  • Revisjonsorienterte internkontroll-tjenester