Akvakultur - Farmasøytisk

PwC Seafood ser at en betydelig del av muligheten for videre vekst innen Akvakulturnæringen vil være betinget av en effektiv farmasøytisk industri.

For oppdrettere av fisk er vaksiner og sykdomsbehandling svært viktig for å opprettholde tilveksten og effektiviteten i produksjonen. I tillegg er et sentralt element i bærekraftig utvikling at dyre-velferd prioriteres gjennom hele produksjonssyklusen med bl a vaksiner og behandling. PwC Seafood har jobbet med flere prosjekter innen segmentet.