Akvakultur - Forskning

PwC Seafood jobber tett med Akvakulturnæringen, forvaltningen og forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt som er relevant for pågående oppdrag.

Vi jobber med forskningsmiljøene for å kombinere det kommersielle potensialet i et prosjekt med kunnskapsdrevet forskning. Forskning innen Akvakulturnæringen i Norge er ofte drevet gjennom et Statlig & Privat partnerskap med gjensidig respekt for å oppnå gode resultater for Akvakulturnæringen.