Akvakultur - Oppdrett

Det har de siste tre tiårene vært stor utvikling og vekst i produksjon av fisk i Akvakultur.

Sammen med Chile og Canada har Norge tatt en lederrolle globalt på å eie, forvalte og ekspandere oppdrett av Atlantisk laks. Pågående konsolidering i bransjen skaper dynamikk og utvikling ledet av store børsnoterte selskaper. Vi har stor aktivitet innenfor oppdrett av fisk.