Akvakultur - Salg/Distribusjon

PwC Seafood opplever at tradisjonelt salg med distribusjon øker eierskapet til markedet og sikrer produsent en adgang til å kunne utvikle nye markedskanaler.

Et integrert videreforedlings- og salgsledd kan oppnå fordeler ved å forstå kundepreferanser i tidlig fase og utvikle produkter etter deres ønske. PwC Seafood har erfaring fra både integrerte og selvstendige salgsaktører.