Akvakultur - Videreforedling

Vi anser videreforedlete produkter som et viktig argument for å komme langt ut i verdiskapingen for produsentene, og med det kjenne sitt sluttmarked bedre.

De internasjonale aktørene er av mindre størrelse, men de større samler kunder opp mot effektive nye operasjoner. Dette gjelder spesielt land med lave kostnader. PwC Seafood har erfaring fra en rekke prosjekter innen videreforedling.