Fiskeri - Fangst

Den teknologiske utviklingen som har gjort dette mulig, vil komme til å fortsette. Lovgivningen henger etter, men reformbehovet er etter hvert blitt overhengende. (PwC har den kompetansen som skal til for å bistå næringen i denne endringsprosessen.)