Fiskeri - Salg

Markedet for fisk er i evig utvikling og forandring. Det blir åpenbart hvis en ser eksport-markedet i et 100-års perspektiv.

Det betyr at eksportørene må lete etter nye markeder samtidig som de forsvarer sine gamle. Regulatoriske og kommersielle barrierer må nedkjempes. Med sitt verdensomspennende nettverk og sin sjømatkompetanse kan PwC være en god medhjelper til å beskytte gamle og erobre nye markeder.