Fiskeri - Videreforedling

Videreforedling av fisk i Norge må overvinne et lønnsnivå som er høyere enn i nesten alle land som vi kan sammenligne oss med. Det krever effektivitet og rasjonelle løsninger. Vår prosessforbedrings-kompetanse kan være det som skal til for å holde videreforedlingen i Norge i stedet for å flytte den ut.