Telekom og media

Utvikling av lønnsomme forretningsmodeller under teknologisk endring.

Selskaper strever med å holde produktene og tjenestene sine relevante i en bransje der teknologiske innovasjoner utfordrer eksisterende forretningsmodeller. Vi hjelper selskaper med å forutse endringer som vil komme, og å forstå fremtidige markedskrav.

Selskaper som driver innen telekom, media og teknologi, opplever stadig behov for omstilling og utvikling av eksisterende forretningsmodeller som følge av innovasjoner som endrer forbrukernes vaner. For eksempel endret smarttelefonene folks internettbruk nærmest over natten. Selskaper må oppdatere teknologi for å møte forventningene i markedet. 

PwCs erfarne team med bransjespesialister hjelper selskapet ditt med å utvikle lønnsomme forretningsmodeller under teknologisk endring. Vi kan bidra med å omdanne investert kapital i teknologi til konkurransefortrinn.


Jeg ønsker hjelp innen:

Media og underholdning

Media- og underholdningsbransjen har vært og er preget av et betydelig omstillingsbehov. Dette skyldes endrede konsumentvaner som følge av den teknologiske utviklingen relatert til bl.a. smart phones og internett. Dette åpner for nye muligheter, samtidig som det utfordrer eksisterende forretningsmodeller med hensyn til produksjon, salg og distribusjon.

Les mer

Kontakt oss

Eivind Nilsen
Partner
Tlf: 952 60 832
Kontakt meg

Frode Myrdal
Partner | Consulting Bergen
Tlf: 952 61 303
Kontakt meg

Følg oss