Media og underholdning

 

PwC har inngående kjennskap til trendene og driverne i bransjen. Vår årlige utgivelse av "Global Entertainment and Media Outlook" gir en oppdatering, samt en fem års kvalifisert forventning om den kommende utviklingen innen bransjen. Forventningene dekker norske segmenter innen bransjen, og øvrige markeder som kan ha betydning for utviklingen. Se www.pwc.com/outlook for nærmere informasjon.

 

 

Hvordan kan vi bistå virksomheter i media- og underholdningsbransjen?

PwC kan bidra til å styre operasjonell og finansiell risiko:

 • Levere revisjonstjenester med faglig forståelse av bransjen og dens iboende risikoområder.
 • Bygge effektive risiko- og internkontrollsystemer som sikrer etterlevelse av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og Sarbanes-Oxley Act 404.
 • Utvikle og implementere styringsprinsipper i virksomheten som klargjør roller og ansvar mellom styret, administrasjon, stab og linje.
 • Gjennomføre benchmarking analyser og bistå i effektivisering av funksjoner og prosesser.
 • Etablere "shared service center" og bistå i valg og vurdering av "outsourcing"-partner, samt implementering av avtaleverket.
 • Integrere funksjoner i forbindelse med oppkjøp og fusjoner av selskaper.
 • Utvikle "business case" knyttet til virksomhetens posisjonering i markedet og lisenssøknader både nasjonalt og internasjonalt.
 • Gjennomføre verdivurdering av selskaper og "due diligence"-analyser.
 • Utarbeide "transfer pricing"-dokumentasjon og optimalisering av skattestruktur.
 • Utarbeide innkjøpsanalyser, utvikle innkjøpsstrategier og bistå i reduksjon av innkjøpskostnader.
 • Implementere og anvendelse av IFRS.

 

Kontakt oss

Eivind Nilsen
Partner | Assurance
Tlf: 952 60 832
Kontakt meg

Følg oss