Telekommunikasjon

 

I PwC har vi delt inn vår ekspertise i forskjellige bransjer for å yte spesialisert revisjon og rådgivning, og samtidig være i forkant av utviklingen.

 

 

Hvordan PwC kan bistå:

Vi har listet opp et ikke uttømmende utvalg tjenester PwC kan bidra med ovenfor selskap i telekommunikasjonsbransjen til å styre operasjonell og finansiell risiko.

 • Levere revisjonstjenester med faglig forståelse av bransjen og dens iboende risikoområder.
 • Bygge effektive risiko- og internkontrollsystemer som sikrer etterlevelse av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og Sarbanes-Oxley Act 404.
 • Utvikle og implementere styringsprinsipper i virksomheten som klargjør roller og ansvar mellom styret, administrasjon, stab og linje.
 • Gjennomføre benchmarking analyser og bistå i effektivisering av funksjoner og prosesser.
 • Etablere ”shared service Center” og bistå i valg og vurdering av ”outsourcings”-partner, samt implementering av avtaleverket.
 • Integrere funksjoner i forbindelse med oppkjøp og fusjoner av selskaper.
 • Utvikle ”business case” knyttet til virksomhetens posisjonering i markedet og lisenssøknader både nasjonalt og internasjonalt.
 • Gjennomføre verdivurdering av selskaper og ”due diligence”-analyser.
 • Utarbeide ”transfer pricing”-dokumentasjon og optimalisering av skattestruktur.
 • Utarbeide innkjøpsanalyser, utvikle innkjøpsstrategier og bistå i reduksjon av innkjøpskostnader.
 • Implementere og anvendelse av IFRS.

 

Kontakt oss

Eivind Nilsen
Partner | Assurance
Tlf: 952 60 832
Kontakt meg

Frode Myrdal
Partner | Consulting Bergen
Tlf: 952 61 303
Kontakt meg

Følg oss