PwC Pit Stop kvartalsbrev september 2013

PwC Pit Stop kvartalsbrev september 2013

I siste utgave av Pit Stop finne du blant annet informasjon om endringer i børsreglene, utvikling innenfor integrert rapportering og erfaringer etter avleggelse av årsregnskapet for 2012, både i Norge og resten av Europa.

PwC Pit Stop kvartalsbrev gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer som gjelder for større virksomheter.

Download English version here

PwC Pit Stop kvartalsbrev september 2013
PwC Pit Stop kvartalsbrev september 2013