I media

Tittel Avis Dato

Skatt på utleie av bolig - Hold deg unna aksjeselskapet
Eier du opp mot fire utleieleiligheter er det ingen grunn til å putte disse inn i et aksjeselskap. Gjør du det øker skatten på løpende leieinntekter og gevinster dramatisk.
Finansavisen 17. februar 2017

Tid for generasjonsskifte?
Mange familieeide selskaper mangler en gjennomarbeidet plan for hvordan generasjonsskifter skal gjennomføres, men det er ingen grunn til å utsette planleggingen mener Lars Walby og Ståle Wangen.
Finansavisen 7. januar 2017

Rikingenes utbytteskred
"Ståle Wangen kaller utbyttene for en "no-brainer", såfremt eierne uansett hadde planer om å ta private utbytter de nærmeste årene." I artikkelen som ligger vedlagt kan du bl.a. lese hvorfor han omtaler uttaket av tilleggsutbytte som en "no-brainer".
Bergensavisen 5. januar 2017
Tittel Avis Dato

Nei til norske fradragsregler
EØS-kontrollorganet Esa mener de norske reglene som begrenser konserninterne rentefradrag favoriserer norske konsern urettmessig. Ifølge PwC-advokat og partner Ståle Wangen er det muligheten til konsernbidrag som diskriminerer.
DN Oktober 2016

Trumfer ikke andre kontoer
Regjeringens nye forslag til aksjesparekonto vil ikke utkonkurrere ordningene som allerede finnes på markedet, mener eksperter. Lars Walby råder aksjesparerene til å sette seg godt inn i egenskapene til produktene.
Finansavisen Oktober 2016

Statsbudsjettet 2017 - Ingen grunn til å vente med utbytte
Regjeringen øker utbytteskatten i 2017 og legger opp til ytterligere oppjusteringer for 2018. – Det er ingen grunn til å vente med å dele ut utbytte, sier advokat Ståle Wangen.
Finansavisen Oktober 2016

Fyller sparegrisen med "egne" aksjer
Sparing i eget selskap er blitt god butikk for ansatte i Gjensidige. Minst 60 % av selskapene på Oslo Børs har aksjeprogrammer. Partner Ståle Wangen i PwC er også tilhenger av aksjebaserte incentivprogrammer.
Finansavisen September 2016

Flere norske selskaper får skatteplikt i utlandet
Internasjonale skattespørsmål er på vei oppover på den politiske agendaen. Flere land legger ned store ressurser for å sikre seg en større bit av selskapenes internasjonale skattekake.
Finansavisen September 2016

Prioritering i helsevesenet - Hvem skal ut?
Vi blir flere eldre, lever lenger og får stadig nye medisinske muligheter. Hvis vi ikke tør å si nei til noen pasienter, bryter systemet sammen.
Dagens
Næringsliv
Juni 2016

Tøffere beskatning av utbytte
Et nytt år er i gang og beskatningen av utbytte og annen eierinntekt har økt fra 27 prosent til 28,75 prosent fra 1. januar 2016. Hva skjer fremover med utbytteskatten og hvilke tilpasninger er aktuelle?
Finansavisen Januar 2016

Rentefradrag til besvær
Onsdag 5. mai 2016 ble det enighet i Stortingets finanskomité om skattereformen. Skjønt det er ikke mye som minner om en skattereform.
Finansavisen Mai 2016
Tittel Avis Dato

Utdeling av utbytte
Tre gründere satt igjen med smuler da aksjeselskapet deres skulle selges til et utenlandsk konsern.
Finansavisen 08. oktober 2015
En bølge med internasjonale skatteendringer
BEPS-prosjektet startet for to år siden og OECD er nå nesten i mål. Når rapportene er klare og godkjent senere i høst vil vi sannsynligvis se endringer i mange lands skattelovgivning, skatteavtaler og i OECD’s retningslinjer for internprising.
Finansavisen 29. august 2015
Pass på opplysningsplikten
Lønnsmottakere og andre med frist 30. april har allerede levert, men selskaper og andre med senere innleveringsfrist sitter i disse dager med selvangivelsesarbeidet. Når er det risiko for brudd på opplysningsplikten og tilleggsskatt?
Finansavisen 2. mai 2015
PwC-advokater innen gransking og compliance blant landets beste
Våre granskere gjør det veldig bra i Advokatundersøkelsen 2015, som Finansavisen presenterer hvert år i februar.
Finansavisen Februar 2015
Tittel Avis Dato
Mens vi venter på behandlingen av Scheel
Mange har ventet spent på Scheel-utvalgets utredning. Det har vært mye spekulasjoner og mange håpet på avklaringer og tydelige veivalg. Det fikk de ikke.
Finansavisen 27. desember 2014
Global skattekamp
Ambisjonene om en mer rettferdig internasjonal beskatning er prisverdig, men konsekvensene er usikre.
Finansavisen 06. september 2014
Er kjøleskapet ditt blitt angrepet i sommer?
De fleste er enig om at cybercrime-trusselen øker, både for oss som privatpersoner og for næringslivet.
e24 28. august 2014
Hvor dyr kan vinen være før det blir korrupsjon?
Bedrifter ringer NHO for å spørre om de kan servere vin og spandere middag på kunder. Leder for gransking i PwC tror imidlertid ikke på en offentlig brukermanual.
Dagens
Næringsliv
14. august 2014
Tilbakesteg for anti-korrupsjon
Dagens regler for offentlige anskaffelser må forbedres, men vi risikerer nå en negativ oppmyking, skriver Pål Lønseth, leder for PwCs granskingsenhet.
Dagens
Næringsliv
6. august 2014
Svenskenes skattekutt
Skatteekspert Steinar Hareide mener det svenske skatteforslaget er dristig, men heller til at Norge bør følge etter.
Finansavisen 18. juni 2014
Resten av året betaler du null skatt
14 juni hadde norske skattebetalere betalt all skatt ferdig for i år.
Nettavisen 18. juni 2014
Infrastruktur og MVA-reduser momskostnaden
Med hjemmel i plan- og bygningsloven pålegger ofte kommunen utbyggere av fast eiendom å bygge ut den lokale infrastrukturen.
Byggmesteren nr. 9 2014
Fjerner momsfellen
Regjeringen har fjernet den såkalte momsfellen for næringseiendom.
NE nyheter 14. mai 2014
Skatterisiko ved utdeling av utbytte
Spørsmålet mange stiller seg er om det egentlig er blitt så mye enklere å dele ut utbytte.
Finansavisen 10. mai 2014
Unngå utenlandsjobb-fellene som svir i lommeboken
Skatte- og trygdespørsmål blir ofte glemt når nordmenn flytter ut for å jobbe.
Dagens
Næringsliv
01. mai 2014
Fikk gjennomslag for fradrag
PwC har fått gjennomslag for momsfradrag på transaksjonskostnader.
NE nyheter 21. april 2014

Bruk av holdingselskaper
– IKKE VENT: Ståle Wangen mener det er ingen grunn til å vente på lavere utbyttebeskatning.
Finansavisen 14. april 2014
Unngå momskonstnad på vann- og avløpsanlegg
Utbygging av tomteområder, for eksempel til hytter og boliger, forutsetter som oftest at det også bygges nye vann- og avløpsanlegg (VA-anlegg).
Byggmesteren nr. 3 2014
Alle ser mot Bergen
PwC har sidan nyttår vore prøvekaninar for teknologi som kan endre arbeidsplassar verda over.
bt.no 10. februar 2014
Stoler ikke på politikerne
Verdens toppledere tror på opptur i verdensøkonomien i 2014. Med de stoler ikke på at politikerne gjør sin del jobben.
Dagens
Næringsliv
22. januar 2014
Tittel Avis Dato

Mindre tid på skatt
Norske bedrifter bruker langt mindre tid på skatterapportering enn bedrifter i EU.
Dagens
Næringsliv
04. desember 2013

Statssekretær blir leder for Gransking i PwC
Tidligere statssekretær Pål K. Lønseth (Ap) blir ny leder av PwCs granskningsgruppe.
Dagens
Næringsliv
04. november 2013

Kan straffes for uaktsomhet
Det å være profesjonell innebærer ikke at du aldri gjør feil, men at du håndterer feilen på en profesjonell måte, sier Nicolai Skridshol, advokat og direktør i PwCs granskingsenhet.
Finansavisen 27. september 2013

Samfunnsansvar opp i styret
Regnskapsloven og samfunnsansvar.
Dagens
Næringsliv
26. mai 2013

Nye renteberegningsregler
Regjeringen sendte ut nye renteberegningsregler på høring 11. april i år.
Finansavisen 25. mai 2013

Advarer mot avskjæring
Eiendomsbransjen kan bli rammet hardt av de nye avskjæringsreglene for rentefradrag.
NE nyheter 29. april 2013

Gjeninnfør skattefrihet for norskforvaltet kapital
Å endre skattereglene vil kunne støtte opp om utviklingen av et sterkt finansmiljø i Norge, skriver Dag Saltnes i Advokatfirmaet PwC.
Finansavisen 23. mars 2013

Utfordrer PE-bransjen
Skattemyndighetene retter nå særlig fokus mot selskaper eid av private equity-aktører og nekter fradrag for renter på konserninterne lån etter oppkjøp.
Finansavisen 26. januar 2013
Tittel Avis Dato

Aksjer som insentiv til ansatte
Hva slags insentivordning skal man ha for de nøkkelansatte? Hva er skattemessig smart?
Boligbloggen og Eiendomsavisen 02. oktober 2012

Spar mva på vann- og avløpsanlegg
Utbygger som skal selge hytter eller byggeklare hyttetomter, må også oppføre et vann- og avløpsanlegg. Oppføring av slikt anlegg for senere overdragelse, gir ikke rett til mva-fradrag.
Byggeindustrien nr. 18 2012

Skatt og avgift ved oppkjøp
Hva er riktig fra et skatte- og avgiftsperspektiv ved oppkjøp av selskaper?
Kapital 16. juni 2012

Vann- og avløpsanlegg - mye mva kan spares!
Utbygging av tomteområder, for eksempel til hytter og boliger, forutsetter som oftest at det også bygges nye vann- og avløpsanlegg (VA-anlegg).
Anlegg og Transport nr. 8 2012
Tittel Avis Dato

Utflytting uten skatt?
I juni fikk vi nye skatteregler som gjør det enklere å flytte selskaper ut av Norge til en annen EØS-stat uten skatt. Kypros frister med en selskapsskattesats på 10 prosent. Er det bare å flytte ut?
Kapital 19. november 2011

Gode muligheter for skatteplanlegging
Finansdepartementet er godt fornøyd med skattereformen fra 2004-2006. I sin evaluering av reformen legger de opp til full videreføring.
Kapital 23. juli 2011