I media

Tittel Avis Dato

Kraftig skjerpet rentebegrensning!
Det er foreslått en kraftig utvidelse av virkeområdet for rentebegrensning ved at også renter på banklån og annen ekstern gjeld nå skal omfattes.
Finansavisen 27. mai 2017

Skatt på utleie av bolig - Hold deg unna aksjeselskapet
Eier du opp mot fire utleieleiligheter er det ingen grunn til å putte disse inn i et aksjeselskap. Gjør du det øker skatten på løpende leieinntekter og gevinster dramatisk.
Finansavisen 17. februar 2017

Tid for generasjonsskifte?
Mange familieeide selskaper mangler en gjennomarbeidet plan for hvordan generasjonsskifter skal gjennomføres, men det er ingen grunn til å utsette planleggingen mener Lars Walby og Ståle Wangen.
Finansavisen 7. januar 2017

Rikingenes utbytteskred
"Ståle Wangen kaller utbyttene for en "no-brainer", såfremt eierne uansett hadde planer om å ta private utbytter de nærmeste årene." I artikkelen som ligger vedlagt kan du bl.a. lese hvorfor han omtaler uttaket av tilleggsutbytte som en "no-brainer".
Bergensavisen 5. januar 2017
Tittel Avis Dato

Nei til norske fradragsregler
EØS-kontrollorganet Esa mener de norske reglene som begrenser konserninterne rentefradrag favoriserer norske konsern urettmessig. Ifølge PwC-advokat og partner Ståle Wangen er det muligheten til konsernbidrag som diskriminerer.
DN Oktober 2016

Statsbudsjettet 2017 - Ingen grunn til å vente med utbytte
Regjeringen øker utbytteskatten i 2017 og legger opp til ytterligere oppjusteringer for 2018. – Det er ingen grunn til å vente med å dele ut utbytte, sier advokat Ståle Wangen.
Finansavisen Oktober 2016

Fyller sparegrisen med "egne" aksjer
Sparing i eget selskap er blitt god butikk for ansatte i Gjensidige. Minst 60 % av selskapene på Oslo Børs har aksjeprogrammer. Partner Ståle Wangen i PwC er også tilhenger av aksjebaserte incentivprogrammer.
Finansavisen September 2016

Flere norske selskaper får skatteplikt i utlandet
Internasjonale skattespørsmål er på vei oppover på den politiske agendaen. Flere land legger ned store ressurser for å sikre seg en større bit av selskapenes internasjonale skattekake.
Finansavisen September 2016

Prioritering i helsevesenet - Hvem skal ut?
Vi blir flere eldre, lever lenger og får stadig nye medisinske muligheter. Hvis vi ikke tør å si nei til noen pasienter, bryter systemet sammen.
Dagens
Næringsliv
Juni 2016

Tøffere beskatning av utbytte
Et nytt år er i gang og beskatningen av utbytte og annen eierinntekt har økt fra 27 prosent til 28,75 prosent fra 1. januar 2016. Hva skjer fremover med utbytteskatten og hvilke tilpasninger er aktuelle?
Finansavisen Januar 2016

Rentefradrag til besvær
Onsdag 5. mai 2016 ble det enighet i Stortingets finanskomité om skattereformen. Skjønt det er ikke mye som minner om en skattereform.
Finansavisen Mai 2016
Tittel Avis Dato

Utdeling av utbytte
Tre gründere satt igjen med smuler da aksjeselskapet deres skulle selges til et utenlandsk konsern.
Finansavisen 08. oktober 2015
PwC-advokater innen gransking og compliance blant landets beste
Våre granskere gjør det veldig bra i Advokatundersøkelsen 2015, som Finansavisen presenterer hvert år i februar.
Finansavisen Februar 2015