Om PwC

Vi tilbyr tjenester innen revisjon, rådgivning, regnskap, skatt og avgift til offentlige og privateide virksomheter. Vårt flerkompetansemiljø bidrar til god styring og kontroll hos våre klienter, og forsterker virksomhetens evne til verdiskaping og utvikling.

Hver dag går mer enn 208 000 mennesker i 157 land på jobb for å hjelpe våre klienter til å lykkes. I Norge er vi over 1 650 ansatte representert ved 30 kontorer.

Våre klienter varierer fra noen av verdens mest komplekse organisasjoner til små og mellomstore lokale virksomheter.

 

Våre tjenester

 • Assurance
 • Consulting
 • Deals
 • Accounting
 • Risk
 • Advokatfirmaet PwC

Assurance

Som revisor er du samfunnets tillitsmann. Samtidig skal du fungere som en god støttespiller for våre kunder, blant annet ved styrke grunnlaget for riktige beslutninger gjennom å bekrefte finansiell informasjon.Tillit til økonomisk informasjon påvirker næringslivets evne til verdiskaping og vekst. Som revisor bruker vi derfor mye tid på å forstå selskapenes forretningsmodell og de interne rutinene som understøtter kvaliteten i den finansielle rapporteringen. Slik blir vi en verdifull diskusjonspartner.

Som revisor i PwC jobber du alltid i team, og kan i løpet av ett år være ute og snakke med ledelsen og de ansatte i 10-30 forskjellige selskaper. Revisjonsteamene ledes av en erfaren partner og manager som har god erfaring med å coache nyansatte.

Du vil normalt ha høyest arbeidstrykk de første fire månedene av året i forbindelse med årsoppgjøret.

Våre tjenester innen Assurance:

 • Revisjon av årsregnskap
 • Begrenset revisjon av delårsregnskap
 • Revisjon med andre formål enn bekreftelse av årsregnskaper
 • Avtalte kontrollhandlinger IFRS-rapportering
 • Bistand innen skatt, avgift, regnskap og økonomisk styring

Les mer om Assurance


Consulting

I Consulting jobber du med de mest komplekse problemstillingene på kundenes agenda. Alle prosjektene innebærer store utfordringer, men også store muligheter for våre kunder. Med din analytiske evne og faktabaserte tilnærming bistår du kunden med å skape varig verdi. Dette gjør du gjennom å jobbe sammen med kundene og forstå deres situasjon, som er PwC Consulting sin måte å arbeide på.

Som konsulent i PwC kan du jobbe innen en rekke sentrale forretningsområder fra strategiutvikling, økonomi- og virksomhetsstyring, via teknologi og verdikjede-optimalisering, til gransking og anti-korrupsjon.

Våre tjenester innen Consulting:

 • Strategy & Operations
 • Innkjøp
 • Performance & Information Management
 • Financial Effectiveness
 • Business Technology
 • Policy & Economics
 • Human Resource Management

Les mer om Consulting


Deals

PwC Deals hjelper investorer med å forstå grunnleggende finansielle antakelser forbundet med transaksjoner; ved oppkjøp, fusjoner, fisjoner, salg, emisjoner og børsnoteringer. Vi har et bredt tjenestespekter og bistår med alle aspekter av transaksjoner. Vi er markedsledende innen due diligence og verdivurdering, og har markedets største kapasitet innen disse områder både nasjonalt og internasjonalt.

Du kan derfor være med og bistå selskaper med blant annet due diligence, verdsettelse og Mergers & Acquisitions. Du og teamet ditt gjennomfører strategiske og finansielle analyser som påvirker avgjørende beslutningsprosesser, og bruker solid bransjekunnskap og dyptgående analyse til å forstå klientens verdidrivere.

Våre tjenester innen Deals:

 • Commercial Due Diligence
 • Financial Due Diligence
 • Business Recovery Services
 • Kapitalmarkedstjenester
 • Kjøp og salg av virksomheter
 • Vendor Due diligence
 • Verdivurdering og finansiell modellering

Les mer om Deals


Accounting

Regnskap og bokføring er områder som nå gjennomgår store endringer. Rutinearbeid blir mindre viktig, og kvalitet får tilsvarende økt betydning. I Accounting kombinerer vi den fremste teknologien innenfor regnskap med ekspertise innen et bredt spekter av bedriftsøkonomisk og juridisk rådgivning.

Dette gjør Accounting til en arbeidsplass som overgår det du forbinder med et tradisjonelt regnskapsbyrå. Her får du muligheten til å utgjøre en større forskjell for kundene gjennom vår helt spesielle tilnærming, med et nært samarbeid med hele vårt kompetansehus av revisorer, rådgivere og advokater.

Våre tjenester innen Accounting:

 • Regnskap
 • Lønn og HR
 • MVA-representasjon
 • Ledelsesrapportering
 • Utleie av økonomiledere
 • Forretningsjus og skatt
 • IT-systemermodellering

Les mer om Accounting


Risk

I Risk Advisory Services (Risk) bidrar du til god styring og kontroll for virksomheter i både privat og offentlig sektor. Vi ser at norsk næringsliv blir mer profesjonelle, og det å ha gode rutiner og sterke kontroller skaper tillit, sikrer verdier, og skaper bedre beslutningsdata.

I Risk hjelper du næringslivet med forbedringer innenfor Corporate Governance, Risikostyring og internkontroll, IT-risiko og kontroll, Intern-revisjon og Bærekraft og samfunnsansvar.

I tillegg har vi et team som jobber i utleieroller innen regnskap og økonomi, som hjelper norske virksomheter med å få bedre og mer robuste økonomifunksjoner.

Våre tjenester innen Risk:

 • Bærekraft og samfunnsansvar
 • Corporate Governance
 • Financial Management
 • Insourcing Services
 • Internkontroll
 • Internrevisjon
 • IT-risiko og kontroll
 • Risikostyring

Les mer om Risk


Advokatfirmaet PwC

Advokatfirmaet PwC er et av Norges største advokatfirmaer og har et av de ledende miljøene innenfor kjerneområdene skatt, avgift, selskapsrett og transaksjonsstøtte. Totalt har advokatfirmaet over 200 ansatte og utgjør et av landets største private skattemiljøer. Vi har kontorer i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Førde, Tromsø og Ålesund.

Størrelsen vår er en betydelig fordel for både klienter og medarbeidere. Våre klienter får advokater med spisskompetanse og lang erfaring innen alle relevante skatte- og avgiftsrettslige områder. Våre medarbeidere får mulighet til å bygge unike kompetanseprofiler innenfor kjerneområdene våre, og får i tillegg sjansen til å bryne seg på de mest komplekse juridiske utfordringene.

Advokatfirmaet PwC er delt inn i hovedsakelig 4 fagfelt:

 • Skatt
 • Merverdiavgift, toll og særavgifter
 • People and Organisation
 • Forretningsjus

Les mer om Advokatfirmaet PwC

Trainee i Advokatfirmaet

Vi søker ambisiøse og samfunnsinteresserte studenter som har lyst til å jobbe innen våre hovedområder skatt, avgift, transaksjonsstøtte og forretningsjus. For deg som er juss-student og har avlagt eksamen på 3.avdeling tilbyr vi et skreddersydd traineeprogram hvor du får en smakebit av hvordan det faktisk er å jobbe som advokat i PwC.

Traineeprogammet er en av våre viktigste rekrutteringskilder når vi skal ansette nyutdannede jurister, og vi er opptatt av at tiden du bruker i PwC skal være din beste investering. Derfor kan vi love deg spennende arbeidsoppgaver, bratt læringskurve og tett oppfølging av egen fadder. Vi sørger også for at du blir sysselsatt med utfordrende arbeidsoppgaver fra første dag.

Traineeoppholdet varer mellom 4- til 6 uker og tilbys ved våre kontorer i Oslo, Stavanger, Kristiansand og Bergen. Vi tar imot løpende søknader, og tilbyr traineeopphold gjennom hele året.

Høres dette ut som noe for deg? Søk traineestilling hos oss her.


Våre kontorer

Kontakt oss

Anne Eik Ismar
Senior rekrutteringskonsulent
Tlf: 952 60 233
Kontakt meg

Pernille Granhaug
Senior rekrutteringskonsulent
Tlf: 952 60 230
Kontakt meg

Karoline Norill
Senior rekrutteringskonsulent
Tlf: 982 64 282
Kontakt meg

Følg oss