PwC Stavanger

Våre kontorer

Kontorinformasjon

PwC Stavanger Revisjon og rådgivning
Kanalsletta 8
Postboks 8017 Forus
4068 Stavanger

Skatterådgivning og juridisk bistand
Kanalsletta 8
Postboks 150 Forus
4065 Stavanger

Telefon: 02316
E-post: torbjorn.larsen@pwc.com

Andre kontorer i nærheten

 

Kontaktpersoner for revisjon-, rådgivnings- og advokattjenester

Bård Ivar Koppang
Partner
Tel: 952 61 172
Kontakt meg
Torbjørn Larsen
Partner
Tel: 952 61 096
Kontakt meg
Ole Martinsen
Partner
Tel: 952 61 162
Kontakt meg