Særavgifter - regnskapsføring og bokettersyn

 

Dato: 31. oktober 2017 kl. 09:00 - 12:00 
Sted: PwC-bygget i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 8, Oslo 
Målgruppe: Regnskaps- og økonomiansatte i følgende bransjer: petroleumsprodukter, sjokolade/sukkervarer, alkoholfrie og alkoholholdige drikkevarer m.fl. 
Pris: Ingen seminaravgift 
Servering: Registrering og lett frokost serveres fra kl. 08.30

 

 

Er virksomheten din registert for særavgifter? I så fall har dere plikt til å føre et eget regnskap som viser hvilke varer og mengder som går inn og ut av lagret deres. Denne regnskapsføringen er også omfattet av egne regler for det fysiske lagerholdet.

Særavgiftsregnskapet er dokumentasjonen for den elektroniske avgiftsrapporteringen. Siden dette ofte er en integrert del av det ordinære regnskapet, er det viktig at de som bokfører lagerbeholdning og rapporterer særavgifter har god kunnskap og oversikt over avgiftssystemet. Særavgiftene er i motsetning til merverdiavgiften en direkte kostnad for virksomheten/kunder. Bokettersyn som avdekker systematiske feil kan derfor føre til store kostnader.

Virksomheter som er registrert for særavgifter blir med ujevne mellomrom kontrollert av Skatteetaten. Hovedårsaken er å sikre at de avgiftspliktige beregner og betaler riktig avgift, men et bokettersyn kan også fremstå som en systemkontroll med fokus på virksomhetens føring av særavgiftsregnskapet.

I dette kurset knytter vi kravene i særavgiftslovgivningen til konkrete erfaringer fra bokettersyn. Vi vil også trekke frem typiske kontrolltemaer og mulige fallgruver. Foredragsholderen har meget god oversikt over temaet etter å ha jobbet hos både avgiftsmyndighetene og en større særavgiftspliktig bedrift.

 

Kontakt oss

Jon Eriksrud
Advokatfullmektig | Manager
Tlf: 95 46 88 92
Kontakt meg

Line Strømsæther
Senior L&E Consultant
Tlf: 952 60 393
Kontakt meg

Følg oss