Eiendomsutvikling og merverdiavgift - muligheter og fallgruver

 

Dato: 26. oktober 2017 kl. 09:00 - 11:00 
Sted: PwC-bygget i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 8, Oslo 
Målgruppe: Revisorer, daglig ledere, økonomi- og regnskapsmedarbeidere, finansielle rådgivere, avgiftsrådgivere og skattejurister 
Pris: Ingen seminaravgift 
Servering: Frokost serveres fra kl. 08.30

 

 

 

 

Eiendomsutviklere kan spare mye penger på å planlegge prosjektet riktig med hensyn til merverdiavgift, særlig når det gjelder infrastrukturen. Samtidig kan det bli dyrt å ikke kjenne til forpliktelsene i merverdiavgiftsloven.
 

Advokatfirmaet PwC AS presenterer mulighetene eiendomsbransjen har for å redusere momskostnaden ved utbygging av infrastruktur for kommunen. Vi belyser også reglene om uttaksmoms - en momsfelle som er aktuell for de fleste innen bransjen.
 

På slutten av seminaret vil vi gjennomgå et case hvor det føres opp både boliger, næring og infrastruktur. Vi belyser mulighetene for besparelser og plikten til å beregne uttaksmoms.

 

Kontakt oss

Sebastian Brodtkorb
Advokat | Senior Manager
Tlf: 952 60 685
Kontakt meg

Marit Barth
Advokat | Partner
Tlf: 952 60 496
Kontakt meg

Line Strømsæther
Senior L&E Consultant
Tlf: 952 60 393
Kontakt meg

Følg oss