PwC Seminar

Share

Details
Kontaktperson for seminaret arror
 
Pit Stop: Hvordan kan integrert rapportering bidra til verdiskaping?
 
Vi er inne i en tid med viktige enringer innen rapportering. Fra og med 2013 må allmennaksjeselskaper, børsnoterte foretak, banker, finansieringsforetak og morselskap i finanskonsern rapportere om retningslinjer, praksis og resultater fra sitt arbeid med samfunssansvar. Dette påvirker også nivået for andre selskap med hensyn til hva som oppfattes som tilstrekkelig rapportering.

Fra 2013 holder det ikke lenger med "Vi forurenser ikke det ytre miljø"!  

Endringene i Norge er helt i tråd med den internasjonale utviklingen, og denne våren har det skjedd mye:
 • The International Integrated Reporting Council (IIRC) lansert nylig sitt forslag til rammeverk for integrert rapportering
 • Det globale rapporteringsinitiativet GRI lanserte i mai en ny versjon av sine retningslinjer for bærekraftsrapportering (G4)
 • Europakommisjonen la i april frem forslag om utvidede krav til rapportering om samfunnsansvar
 • COSO lanserte i mai oppdatert veiledning for internkontroll, hvor en viktig ajourføring er knyttet til ikke-finansiell rapportering
Gjester i pit-en:
Gjennom Pit Stop får du større forståelse for kravene og hvordan disse kan implementeres. Våre gjester i pit-en vil gi verdifull innsikt i hvordan åpenhet rundt samfunnsansvar og bærekraft bidrar til verdiskapning i deres virksomheter.
 • Jessica Fries, direktør PwC og styremedlem IIRC
  Internasjonale rammevilkår og erfaringer fra pilotprogrammet i IIRC
 •  Kristin Hurum, sustainability coordinator, Cermaq ASA
  Hvordan åpenhet om bærekraft bygger bunnlinjen i Cermaq
 • Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer KLP 
  Informasjon KLP vektlegger før en investeringsbeslutning og i eierperioden
 • Christina Stray, juridisk direktør, Folketrygdfondet
  Verdi er mer enn finansiell informasjon: CSR rapportering og integrert rapportering fra investorperspektivet
 • Eli Bleie Munkelien, direktør samfunnsansvar, KLP
  Hvordan jobber KLP med ikke-finansiell rapportering
 • Eli Moe-Helgesen, partner PwC
  Hva innebærer endringene i rapporteringskravene?
Les vårt siste kundemagasin Mentor hvor tema er bærekraftig virksomhetsstyring.
gif
gif
Målgruppe:
Styremedlemmer, toppledere, regnskapsansvarlige, compliance-ansvarlige, internrevisjon og andre med interesse for temaet.
Dato:
12. juni 2013
kl. 08:30 - 10:30
Frokost serveres fra kl. 08.00
Sted:
PwC-bygget i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 8, Oslo
Pris:
Ingen seminaravgift
 
gif
Tilbake til kursoversikt