PwC Seminar

Share

Details
Kontaktperson for seminaret arror
 
Regnskaps- og skattedagen
 

Vi tilbyr også i år en regnskaps- og skattedag. Fokuset vil være på årets nyheter samt noen tips til årsoppgjøret 2013.

Agenda:

- Nyheter innen regnskap, skatt og avgift
- Rentefradragsbegrensningsreglene
- Nyheter innen selskapsrett, herunder skatte- og regnskapsmessige konsekvenser
- Tips til årsoppgjøret (regnskap)

gif
gif
Målgruppe:
Økonomisjefer, regnskapssjefer og andre med interesse for temaet.
Dato:
05. desember 2013
kl. 08:30 - 12:00
Vi starter med frokost fra kl. 08 og avslutter med lunsj
Sted:
PwC-bygget i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 8, Oslo
Pris:
kr. 1200,- per deltaker
 
gif
Tilbake til kursoversikt