PwC Seminar

Share

Details
Kontaktperson for seminaret arror
 
MVA - en suksessfaktor ved internasjonal handel
 

Seminaret vil være et grunnleggende innføringskurs for aktører som driver grenseoverskridende virksomhet  i form av å være involvert i kjøp eller salg av varer og tjenester over landegrensene. Seminaret vil ta for seg sentrale områder og nyheter innenfor internasjonal merverdiavgift med et særlig fokus på Europa.


Temaer som vil bli omhandlet:
o   kjøp og salg av varer i EU
o   hovedregler om fakturering og rapportering
o   toparthandelsalg
o   trekanthandelforenklinger
o   strukturering
o   import forenklinger
o   eksport forenklinger
o   kjøp og salg av tjenester over landegrensene fra et norsk og et EU perspektiv

o   sammenhengen mellom MVA reglene i Norge og EU
o   MVA rapportering ved konserninterne tjenesteleveranser
o   kombinerte vare- og tjenesteleveranser

gif
gif
Målgruppe:
Økonomi- og regnskapsfunksjonen samt innkjøp og salg i virksomheter som driver vare- og tjenesteyting over landegrensene
Dato:
14. november 2013
kl. 09:00 - 12:00
Sted:
Torp-IT, Sandefjord
Pris:
Ingen seminaravgift
 
gif
Tilbake til kursoversikt