PwC Seminar

Share

Details
Kontaktperson for seminaret arror
 
Presentasjon av Sourcing Survey 2013
 

 

Hvordan en virksomhet best henter ut gevinstene gjennom leverandøroppfølging og leverandørsamarbeid har lenge vært diskutert, men hvor langt har vi kommet i Norge på dette området?

 

Spørsmålet vil bli besvart gjennom frokostseminaret der årets modenhetsanalyse på innkjøpsområdet blir presentert. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) vil kommentere hvordan de skal bidra til en bedre leverandøroppfølging i offentlig sektor. I tillegg har PwC invitert spennende foredragsholdere som vil fortelle hvordan de har lykkes med leverandøroppfølging i egen virksomhet.

 

Vi ønsker deg velkommen til et faglig spennende seminar.

 

gif
gif
Målgruppe:
Innkjøpsdirektør/-sjef, innkjøpere, økonomidirektør/-sjef, administrerende direktør/leder for virksomheten
Dato:
18. november 2013
kl. 09:00 - 11:30
Registrering og frokost fra kl 08:30
Sted:
PwC-bygget i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 8, Oslo
Pris:
Ingen seminaravgift
 
gif
Tilbake til kursoversikt