PwC Seminar

Share

Details
Kontaktperson for seminaret arror
 
Skattemessig behandling av norske investorer i Private Equity
 

Norske investorer i utenlandske deltakerlignede selskaper som Private Equity funds pålegges omfattende opplysning- og dokumentasjonsplikt av norske skattemyndigheter. Den norske investoren har plikt til å levere ligningsoppgaver for det utenlandske selskapet som om det var et norsk skattesubjekt. 
På seminaret vil vi  gjennomgå følgende temaer:
- Kort beskrivelse av et Private Equity fund - Skattemessig behandling i utlandet - Skatteplikt til Norge - Deltakerligning - Oppgaveplikt - Dokumentasjonsplikt - Skattemessig behandling av selskapets overskudd (deltakerligning) - Skattemessig behandling av utdelinger fra fondet (deltakermodellen) - Realisasjonsbeskatning - Selskapsrettslig klassifisering av fondsselskapet - Skattemessige konsekvenser ved hybrid selskapsform - Kildeskatt på utbytte til et Private Equity fond

gif
gif
Målgruppe:
Advokater, revisorer investeringsrådgivere, økonomi- og regnskapsmedarbeidere, medarbeidere innen kapitalforvaltning og andre med interesse for temaet.
Dato:
26. mars 2014
kl. 08:30 - 11:00
Registrering og frokost fra kl.08.00
Sted:
PwC-bygget i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 8, Oslo
Pris:
Ingen seminaravgift
 
gif
Tilbake til kursoversikt