PwC Seminar

Share

Details
Kontaktperson for seminaret arror
 
Forebygging av korrupsjon og misligheter - hvor mye er godt nok? - Fulltegnet
 

Virksomheter som ikke aktivt forebygger korrupsjon og misligheter risikerer foretaksstraff. Men hva er forebygging, hvor mye skal til og hvilke aktiviteter må iverksettes?

I Norge er lovgiver taus om hvor mye som kreves. Svaret på hva som er godt nok av forebyggingstiltak, ligger skjult i et 30-talls høyesterettsdommer avsagt over en periode på ca. 30 år og en liste på ni punkter utarbeidet av ØKOKRIM-sjefen.


PwC Gransking har oppsummert dommene og invitert ØKOKRIM til frokostseminar for å presentere:

  • Hvilke forebyggende aktiviteter retten har lagt vekt på
  • Hvordan et helthetlig rammeverk for forebygging og håndtering av misligheter kan etableres
  • Hvordan dataanalyser kan avdekke en utro medarbeider

Formålet med seminaret er å gi konkret veiledning til personer innen ledelse, compliance, internkontroll, revisjon mv. om hvilke forebyggende aktiviteter som bør implementeres og hvor mye som er godt nok.

 

Agenda

Kl. 09:00 – 09:10 Velkommen til PwC Gransking v/Gunnar Holm Ringen

Kl. 09:10 – 09.30 Oppsummering av rettspraksis knyttet til foretaksansvar - hvilke forebyggende tiltak retten har lagt vekt på v/Stig Rune Johnsen

Kl. 09:30 – 10:00 ØKOKRIMs ni-punktsliste v/ førstestatsadvokat Arnt Angell
Kl. 10:00 – 10:15 Kort pause med forfriskninger

Kl. 10:15 – 11:00 Hva skal til - helhetlig rammeverk for håndtering av misligheter v/Marianne S. Pilgaard

Kl. 11:00 – 11:30 Dataanalyser rettet mot avdekking av misligheter og testing av internkontroll v/Petter Amland

gif
gif
Målgruppe:
CEO, CFO, Compliance ansvarlig, juridisk, controller, Intern kontroll/intern revisjon, økonomi- og regnskapsfunksjon
Dato:
10. april 2014
kl. 09:00 - 11:30
Registrering og frokost fra kl 8:30
Sted:
PwC-bygget i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 8, Oslo
Pris:
Ingen seminaravgift
 
gif
Tilbake til kursoversikt