PwC Seminar

Share

Details
Kontaktperson for seminaret arror
 
Privat tjenestepensjon: Nye muligheter
 

Fra 2014, trådte en ny lov om tjenestepensjon i privat sektor i kraft. Den nye loven innebærer et helt nytt produkt som er et alternativ til dagens ordninger. Samtidig skjedde det en tilsvarende endring i maksimalrammene og knekkpunktet for innskuddspensjon etter eksisterende ordninger.

Vi gjennomgår endringene som inkluderer:

- Alternativer til eksisterende kollektive pensjonsprodukter for fremtidig pensjonsopptjening

- Endring i maksimal sats for dagens innskuddsordninger

- Kostnader for bedriften og konsekvenser for de for ansatte

- Prosess og vurderinger som bør gjennomføres


I tillegg redegjør vi for pensjonsavtaler for ledere og andre med høy lønn inkludert:

- Pensjon over drift og alternativer for finansiering

- Skattemessige konsekvenser av slike ordninger

gif
gif
Målgruppe:
CFO, annen ledelse i bedrifter, HR-ansvarlige, ledere med personal- og økonomiansvar og andre med interesse for pensjon
Dato:
12. mars 2014
kl. 09:00 - 11:30
Sted:
PwC-bygget i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 8, Oslo
Pris:
Ingen seminaravgift
 
gif
Tilbake til kursoversikt