PwC Seminar

Share

Details
Kontaktperson for seminaret arror
 
Styrings- og beslutningsstøtte i forsikringsbransjen
 
Rammebetingelser endrer seg stadig hurtigere, og mange opplever hverdagen som mer kompleks enn tidligere. Kontinuerlig omstilling og bevegelige mål gir nye utfordringer for beslutningstakere og avslører svakheter i både dagens styringsprosesser og eksisterende infrastruktur.


Seminaret omhandler hvordan man kan ta bedre beslutninger hurtigere gjennom tilgang til formålstjenelig, oppdatert og korrekt styringsinformasjon, og hvordan systematisk beslutningsstøtte kan være et effektivt verktøy for å hurtigere implementere strategiendringer i alle ledd i organisasjonen.
gif
gif
Målgruppe:
Passer for ledere og mellomledere som jobber med økonomi og risikorapportering, samt personer innen forretningsutvikling, strategi og produktutvikling
Dato:
03. juni 2014
kl. 09:00 - 12:00
Frokost fra kl. 08:30 og mat/mingling kl. 12:00-13:00
Sted:
PwC-bygget i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 8, Oslo
Pris:
Ingen seminaravgift
 
gif
Tilbake til kursoversikt