PwC Seminar

Share

Details
Kontaktperson for seminaret arror
 
Lean forsikring - Hvordan virkelig lykkes med Lean?
 

Forsikringsmarkedet i Norge er i endring. Bedrifter og privatpersoner er stadig mer krevende. Innen livsforsikring ønsker kundene skreddersydde produkter, mens innen skadeforsikring har pris vært en avgjørende faktor. Det er stadig enklere å bytte leverandør, samtidig som mange av forsikringsselskapene sliter med å få ønsket vekst. Det skjer også store endringer i forsikringsselskapenes rammevilkår.

De selskapene som vil lykkes i fremtidens forsikringsmarked er de som kan levere tjenester forbrukerne ønsker til konkurransedyktige priser. For å kunne levere dette må forsikringsselskapene både sikre effektivitet i eksisterende prosesser, og sørge for fleksibilitet i organisasjonen slik at man raskt kan utvikle og selge nye produkter.


Mange av de norske og nordiske forsikringsselskapene har jobbet med forbedring og effektivitet i prosessene gjennom mange år. Flere av disse har gjort dette ved bruk av Lean-prinsipper. Av erfaring har selskaper blandede erfaringer med Lean. Enkelte har utfordringer med å kunne vise til at de faktiske gevinstene er målt og fulgt opp, og etter en tid har det blitt mindre og mindre fokus på arbeidet med Lean. Kanskje det nå er på tide å ta Lean frem igjen?

Seminaret vil dekke følgende temaer:

-       Lean forsikring – kun saksbehandling?

-       Kritiske suksessfaktorer for å lykkes med Lean

-       Hvordan sikre involvering og eierskap på alle nivåer i organisasjonen

-       Hvordan velge riktige verktøy tilpasset lokale forhold og behov

gif
gif
Målgruppe:
Ledere og mellomledere som jobber med salg og distribusjon, samt personer innen forretningsutvikling, strategi og produktutvikling
Dato:
07. mai 2014
kl. 09:00 - 12:00
Frokost fra kl. 08:30 og mat/mingling kl. 12:00-13:00
Sted:
PwC-bygget i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 8, Oslo
Pris:
Ingen seminaravgift
 
gif
Tilbake til kursoversikt