PwC Seminar

Share

Details
Kontaktperson for seminaret arror
 
Solvens II - what's next?
 

Innføringen av Solvens II er nå på en tidsplan som synes realistisk etter at det er oppnådd enighet om de store gjenværende diskusjonstemaene. Direktivet forventes å tre i kraft i 2016, og det Europeiske tilsynet og Finanstilsynet har redegjort for hvordan de ser for seg at selskapene forbereder seg frem til 1. januar 2016. Det foregår nå mye på regelverkssiden frem mot 2016, og vi vil informere om hovedpunktene og hva man bør følge med på fremover.

Samtidig opplever vi mye spørsmål vedrørende avklaringer til hvordan selskapene bør gå frem og hva en del av tilsynsmyndighetenes forventninger betyr i praksis.


PwC inviterer derfor til et frokostseminar for å kunne gi vårt syn og råd på områder hvor vi opplever stor oppmerksomhet. Dette seminaret vil være nyttig for alle som har en definert rolle i forbindelse med innføringen og/eller etterlevelsen av Solvens II.

gif
gif
Målgruppe:
Ledere og ansatte i forsikringsselskaper med ansvar og oppgaver i forbindelse med Solvens II
Dato:
13. mars 2014
kl. 09:00 - 12:00
Frokost fra 8.30-9.00, lunsj og mingling fra kl 12.00-13.00
Sted:
PwC-bygget i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 8, Oslo
Pris:
Ingen seminaravgift
 
gif
Tilbake til kursoversikt