PwC Seminar

Share

Details
Kontaktperson for seminaret arror
 
Frokostseminar arbeidsrett - Fleksibilitet for arbeidsgiver ved bruk av midlertidig ansettelse, innleie og permittering
 

Som mange vet, er arbeidsmiljølovens hovedregel fast ansettelse. Brudd på reglene kan få store konsekvenser for arbeidsgiver. Det er likevel slik at arbeidsgiver i stor grad kan benytte innleid personell, midlertidige ansettelser med mer, dersom gitte vilkår i arbeidsmiljøloven er innfridd. For mange bedrifter er fleksibilitet i arbeidsstyrken en nødvendighet, og vi vil her gjennomgå de muligheter man som arbeidsgiver har for oppbemanning og nedbemanning av arbeidsstyrken. Det er de siste årene innført en rekke lovendringer som er viktige for arbeidsgivers muligheter.

Frokostseminaret tar for seg tre ulike temaer:


1.  Midlertidig ansettelse, innleie, fast ansettelse, outsourcing
2.  Avslutning av arbeidsforhold, permittering mm.
3.  Skatte- og avgiftsmessige forhold  

Forelesere: Trine Lise Fromreide, Line Nilsen og Kristoffer Birkeland.    
       

Få plasser igjen
Dersom det er tilstrekkelig interesse, vil kurset bli satt opp igjen i løpet av våren.

gif
gif
Målgruppe:
Alle som arbeider med organisering av arbeidskraft: Ansettelse, nedbemanning, omorganisering etc., inkl. ledere, styremedlemmer og andre som direkte gjennomfører denne type prosesser.
Dato:
08. april 2014
kl. 09:00 - 11:00
Frokost serveres mellom 08:30 - 09:00
Sted:
PwC, Sandviksbodene 2 A, 5035 Sandviken
Pris:
Ingen seminaravgift
 
gif
Tilbake til kursoversikt