PwC Seminar

Share

Details
Kontaktperson for seminaret arror
 
Frokostseminar arbeidsrett
 

Våre erfaringer viser at innleie og midlertidige ansettelser er aktuelle temaer, både i kontraktsforhold og hos kontrollmyndighetene, for eksempel Arbeidstilsynet. Reglene knyttet til innleie og midlertidige ansettelser er imidlertid komplekse og skjønnsmessige, og det kan være utfordrende for arbeidsgiver å manøvrere i regelverket. Vi vil gi en oversiktlig innføring i de aktuelle reglene og ser frem til en konstruktiv og hyggelig start på dagen.

Frokostseminaret tar for seg tre ulike temaer:
1. Bemanning: Midlertidig og faste ansettelser, innleie, vikarbyrådirektivet
2. Nedbemanning og permittering
3. Skatte- og avgiftsmessige forhold

gif
gif
Målgruppe:
Alle som arbeider med organisering av arbeidskraft: Ansettelse, nedbemanning, omorganisering etc., inkl. ledere, styremedlemmer og andre som direkte gjennomfører denne type prosesser.
Dato:
09. september 2014
kl. 09:00 - 11:00
Frokost serveres fra kl 8.30
Sted:
PwC-bygget i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 8, Oslo
Pris:
Ingen seminaravgift
 
gif
Tilbake til kursoversikt