Mentor kundemagasin nr. 2 2012

Mentor kundemagasin nr. 1 2013

Bærekraftig virksomhetsstyring
Integrert rapportering: Analytikere og investorer får bedre grunnlag for å verdsette selskaper når selskaper kobler finansiell informasjon med opplysninger om strategi, risiko, og påvirkning på samfunnet.

Inneholder:
 • Risiko må styre ikke-finansiell rapportering
 • Hva er integrert rapportering
 • Bærekraft bygger bunnlinjen
 • Hva bør et antikorrupsjonsprogram inneholde?
Les Mentor kundemagasin nr. 1 2013
Les Mentor kundemagasin nr. 1 2013

Tidligere utgivelser i 2012

Mentor nr. 1 2012 Mentor nr. 2 2012
 • Risikopremie og valutaeffekter
 • Utstasjoneringer - Ute av syne, ute av sinn?
 • En praktisk guide til norsk eksportkontroll
 • Global CEO Survey
Les Mentor kundemagasin nr 1 2012
 • Hvordan lykkes som ny økonomidirektør?
 • Slik leder du bedriftens økonomifunksjon
 • Korrupsjonsutfordringer
 • Fem steg til effektiv finansiell planlegging
 • Når selskapet skal selges
LesMentor kundemagasin

Tidligere utgivelser i 2011

Mentor nr. 1 2011 Mentor nr. 2 2011
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Virksomhetsstyring
Les Mentor kundemagasin
 • Forenklinger
 • Antikorrupsjon
 • Korrupsjonsutfordringer
 • IFRS-nytt
 • Skattenyheter
LesMentor kundemagasin
Mentor nr. 3 2011
 • Gaselleundersøkelsen
 • Årsrapportundersøkelsen
 • Krisehåndtering
 • Skattenytte
Les Mentor kundemagasin

Tidligere utgivelser i 2010

Mentor nr. 1 2010 Mentor nr. 2 2010
 • Transaksjoner
 • Finansiell rapportering utenlandske selskaper
 • Økte krav til konsernrevisor
 • Kapitalstruktur i internasjonale konsern
Les Mentor kundemagasin
 • Risikostyring
 • Virksomhetsstyring
 • Finansiell rapportering
 • Skatt og avgift
Les Mentor kundemagasin
Mentor nr. 3 2010
 • Risikostyring
 • Virksomhetsstyring
 • Finansiell rapportering
 • Skatt og avgift
Les Mentor kundemagasin

Tidligere utgivelser