Mentor nr. 3 2008download the survey   Download Mentor 3/2008(1 611Kb)
Mentor er PricewaterhouseCoopers' kundemagasin som tar for seg tidsaktuelle tema innen regnskap, virksomhetsstyring, selskapsrett, skatt og avgift. Magasinet distribueres fem ganger per år.

I årets tredje nummer har vi særlig tatt for oss utfordringer knyttet til fusjoner og oppkjøp:

 • Oppbygging av virksomhet gjennom oppkjøp - Eksemplet Bredbåndsalliansen
  (Forfattere: Rita Granlund og Helene Raa Bamrud)
 • Due diligence - En kritisk suksessfaktor i en transaksjonsprosess
  (Forfatter: Thorbjørn Grindhaug)
 • Allokering av kjøpspris og nedskrivningstest av goodwill etter IFRS
  (Forfattere: Per Ivar Bøe og Helge Rydning)
 • Kjøp og salg av virksomhet - Regnskapsmessig måling og avgiftsmessig behandling
  (Forfatter: Bjørn Rydland)
 • Fallgruver ved oppkjøp og fusjoner - Konsekvenser for finansiell rapportering
  (Forfatter: Sigmund Landaas)
 • 100-dagers plan
  (Forfatter: Torbjørn Gärdehall)
Øvrige artikler:

Virksomhetsstyring

 • Hvordan etablere en velfungerende økonomifunksjon?
  (Forfatter: Nina Kathrine Hammerstad og Jonathan Richard Pycroft)
 • Regnskapsmanipulasjon - En risiko for selskapet og brukerne av regnskapet
  (Forfatter: Stine Kolsrud)

Skatt, avgift og selskapsrett

 • Ny dom i Høyesterett: Aksjeloven er ikke brekkstang for beskatning
  (Forfatter: Hans Olav Hemnes)
 • Angrep på agentstrukturer avverget
  (Forfattere: Hanne Skaarberg Holen og Cecilie Aasprong Dyrnes)
 • Vanskelig skatt ved investering i utenlandske fond
  (Forfattere: Daniel M.H. Herde og Hanne Skaarberg Holen)
 • Aktuelle nyheter innen skatt, avgift og selskapsrett
  (Forfattere: Stine Bryn Sverdrup og Hanne Skaarberg Holen)