IFRS News

 

IFRS Nyhetsbrev 2014

 
 • Alternative og justerte resultatbegreper brer om seg. Er det behov for felles spilleregler her?
 • Fortolkningskomiteen avviser stadig flere saker. Tid for å si fra?
 • EK-metoden tillatt i selskapsregnskapet
 • Klargjøring av utsatt skattefordel for gjeld til virkelig verdi
 • IASBs arbeidsplan

IFRS news august 2014

 
 • IFRS 9 har endelig kommet - IAS 39 på vei ut
 • Ressursgruppen for overgang til IFRS 15 for inntektsføring er i gang
 • Virksomhetssammenslutning - ESMA-rapport om anvendelse av IFRS 3
 • Nytt fra IASB
 • Spørsmål og svar: Nærstående parter

IFRS news august 2014

 
 • IFRS 15 om inntektsføring - må vi tenke nytt?
 • IFRS 11 om fellesordninger - hvordan endte vi opp her?
 • Avskrivning basert på fremtidige inntekter - presiseringer.
 • Siste runde av leasingdiskusjonene.
 • Rammeverket oppe til diskusjon.
 • IASB vil grave dypere i egenkapitalmetoden.
 • Fortolkningskomiteen diskuterer usikre skatteposisjoner.

IFRS news juni 2014

 
 • IFRS 9 Porteføljesikring - IASB vil ha feedback
 • Integrert rapportering - hva skjer?
 • IFRS i USA - fremdeles viktig
 • Valuta i Venezuela - vanskelig omregning

IFRS news mai 2014

 
 • Leieavtaler
 • IFRS 10 - Har du mistet kontroll?
 • OCI sin fremtid
 • Spørsmål og svar - denne gangen om tapskontrakter

IFRS news april 2014

 
 • Resultatrapportering og bruk av justerte resultatmål: Endringer i horisonten!
 • IFRS 3 - relevans vs. kompleksitet - tid for evaluering!
 • Forslag til nye bankregler. Kreditorer må stille opp i krisetider. Blir dette gjeld eller EK?

IFRS news mars 2014

Hva er nyttig regnskapsinformasjon for kapitaleierne?
En undersøkelse av den skotske revisorforeningen og EFRAG er overlevert IASB som tar funnene inn i sitt prosjekt om nytt rammeverk.

IFRS news februar 2014

IFRS Nyhetsbrev 2013

 
 • Nye regler for sikringsbokføring
 • Pensjon - vanlige spørsmål om ny standard
 • Huskelapp for 2013-regnskapene
 • Nytt fra Cannon Street - IASB
 • Spørsmål & svar - denne gangen om lån

IFRS news desember 2013/ januar 2014

 
 • Leasing - etter andre høring
 • Inntektsføring - nærmer vi oss noe?
 • Nytt fra Cannon Street - IASB
 • Spørsmål & svar

IFRS news november 2013

 
 • Status fra fortolkningskomiteen
 • IFRS Rammeverk
 • Nytt fra Cannon Street - IASB
 • Spørsmål & svar

 

IFRS news oktober 2013

 
 • Global anvendelse av IFRS
 • IFRS 9 etter høringen
 • Nytt fra Cannon Street - IASB
 • Spørsmål & svar

IFRS news september 2013

 
 • IFRS' Rammeverk
 • Hans Hoogervorsts 10 punkter for
  bedre noteinformasjon
 • Forsikringskontrakter
 • Nytt fra Cannon Street - IASB
 • Spørsmål & svar

IFRS news juli/ august 2013

Finansdepartementet har sendt ut forslag om endringer i forskrift om forenklet IFRS på høring.

IFRS news juni 2013

 
 • Høringsutkast om Leasing
 • Interpretation Commitee
 • Cannon Street press
 • Spørsmål & svar

IFRS news juni 2013

 
 • Integrert rapportering
 • IFRIC 21  - avgifter til staten
 • Regnskapsføring for forsikring
 • Cannon Street Press

IFRS news mai 2013