IFRS news februar 2014

 

 • Hva er nyttig regnskapsinformasjon for kapitaleierne? En undersøkelse av den skotske revisorforeningen og EFRAG er overlevert IASB som tar funnene inn i sitt prosjekt om nytt rammeverk.
 • IFRIC 21 Særavgifter overrasker med større virkning enn forutsatt.
 • Forretningsmodellen - er det av betydning for regnskapsføringen? Eller bør det være det?
 • Nytt fra IASB.
  Foreløpig standard (IFRS 14) utgitt for inntektsregulerte virksomheter.
  IFRS 9 - flere foreløpige konklusjoner om nedskrivning, klassifisering og måling.
  IFRS 3 - invitasjon til evaluering etter noen års bruk.
  Leasing - utleiersiden er diskutert med tre ulike alternativer, leiersiden tilsvarende.
 • Temaartikkel: Pengemarkedsfond - er det alltid en kontantekvivalent?