IFRS news juni 2013

Leasing – IASB publiserer høringsutkast
Peter Hogarth i PwC's Global Accounting Consulting Services ser på de reviderte forslagene og forventede reaksjoner

Interpretation Commitee – fortid og fremtid
Wayne Upton, IC Styreleder, deler sine perspektiver

Cannon Street Press
Oppsummering av siste aktiviteter i styret. Denne måneden:

  • Tilbakemeldinger om noteopplysning
  • Nye medlemmer utnevnt av IASB og IC
  • Tolkning av avgifter
  • Endringer i IAS 36
  • IASB inntektsføringprosjekt

Spørsmål og svar
Kjenn din IFRS 'ABC'. Denne måneden: 'O' for offentlige tilskudd