IFRS news juni 2013

Finansdepartementet har sendt ut forslag om endringer i forskrift om forenklet IFRS på høring. Høringsfristen er satt til 20.september.  Etter forslaget vil virkningstidspunkt for en endret forskrift være 1. januar 2013.

IFRS har gjennomgått en rekke endringer siden forskriften kom i 2010, og forskriften er definitivt moden for oppdatering. Hvis forslaget går gjennom, oppnår man ikke bare en generell oppdatering men også en forskrift som er mer oversiktlig og som i mindre grad enn nå er avhengig av løpende vedlikehold. I forslaget ligger blant annet en generell henvisning til noter fra GRS i stedet for at disse gjengis, og en løsning med overordnede krav for noteinformasjon knyttet til bruk av virkelig verdi fremfor henvisning til mer detaljerte krav i IFRS. Så godt som alle unntak i måle- og innregningsregler beholdes.

Les mer om de foreslåtte endringene i vedlagt IFRS news.