IFRS news mai 2013

Integrert rapportering
Oversiktsartikkel om forslaget til nytt rammeverk for integrert rapportering.

IFRS 9
IFRS 9 prosjektet nærmer seg sakte slutten. Artikkelen ser på hvor delprosjektene står i dag og hva som kan forventes i 2013

IFRIC 21 – Avgifter til staten
PwC kommenterer IFRIC 21 "Avgifter" som går nærmere inn på regnskapsføring av enkelte avgifter til staten

Regnskapsføring av forsikringskontrakter
IASB har utgitt et oppdatert høringsutkast om regnskapsføring av forsikringskontrakter.  Forsikringsselskaper vil få utfordringer med implementeringen.

Cannon Street press
Oppsummering av nyheter fra IASB. Denne måneden:

  • Høringsutkast "Regulatory Deferral Balances"
  • Russ Golden ny leder av FASB
  • EU har godkjent overgangslettelser for IFRS 10,11 og 12

IFRS ”ABC-en”. Denne måneden: F for ”Fair value”