IFRS november 2013

For inntektsføring synes et langt løp å være avsluttet etter at IASB og FASB ble enige om kompromisser knyttet til variable beløp, lisenser og kredittrisiko. For leasingprosjektet er det nå mer åpent enn noen gang hvordan reglene endelig ender ut. etter at også andre høring har gitt massiv motstand fra ikke minst regnskapsavleggere. Mer om status på disse to prosjektene og andre mindre endringsforslag i vårt nyhetsbrev for November.

  • Leasing - etter andre høring
  • Inntektsføring - nærmer vi oss noe?
  • Nytt fra Cannon Street - IASB
  • Spørsmål & svar