IFRS oktober 2013

  • Status fra fortolkningskomiteen
  • IFRS Rammeverk
  • Nytt fra Cannon Street - IASB
  • Spørsmål & svar