IFRS september 2013

  • Global anvendelse av IFRS
  • IFRS 9 etter høringen
  • Nytt fra Cannon Street - IASB
  • Spørsmål & svar